SAMOTA. STAV KONSTRUKTIVNÍ NEBO DESTRUKTIVNÍ?

Jak odlišit samotu konstruktivní od samoty destruktivní?

SAMOTA. STAV KONSTRUKTIVNÍ NEBO DESTRUKTIVNÍ?

Autorka: Radana Rovena Štěpánková www.rovena.info, foto: pixabay.com, freepik.com

V současné době se mnoho mluví o umění být sám sebou, o tom, že máme právo dělat to, co cítíme. S tím samozřejmě nejde než souhlasit. ALE.
Když se rozhlížím kolem sebe, vidím mnoho lidí mladého i středního věku, kteří po různých vztazích, rozchodech a rozvodech tvrdí, že jejich přirozenost je taková, že jim nedovolí vytvořit blízký spolupracující intimní vztah. To se pozná podle toho, že ve svém životě jednoznačně upřednostňují jiné hodnoty než tvůrčí spolupracující intimní vztah.
A co že upřednostňují?
Obvykle to je práce, vydělávání peněz, péče o děti či nějaký koníček, např. péče o dům, kočku. Na základě tohoto pozorování mi přichází vize o světě Izolátů, kde převažuje spolupráce obchodního charakteru. Tato vize se samozřejmě může změnit, i proto vznikl tento článek.

JE TVOŘENÍ INTIMITY NA ÚROVNI FYZICKÉ, EMOČNÍ A DUCHOVNÍ MEZI MUŽEM A ŽENOU PRIORITOU?

Po letech věnování se vztahům, jak v osobním, tak profesním životě se ptám – je to, že upřednostňuji tvoření intimity mezi mužem a ženou jako prioritu, jak na úrovni fyzické, emoční tak duchovní, v pořádku? Tím mám na mysli intimitu vytvářenou s láskou – nikoliv chemické poblouznění zamilovanosti, i když i to může být důležitým momentem k rozvoji opravdové lásky. Dovolím si tvrdit, že ano. A zároveň dodávám, že stejně důležité je tvoření vztahu se sebou. Tím rozumím vztah se svou animální duší a svým tělem.

Když je člověk sám sebou, cítí energii a chuť tvořit. Proč tedy považuji tvoření intimity mezi mužem a ženou za efektivní pro život? Protože nic jiného nedává větší životní energii než tření a sjednocování jinu a jangu. Můžeme si dovolit sáhnout i ke statistice velkých čísel, která dokazují, že lidé žijící v harmonických vztazích jsou zdravější. Mají méně cukrovky, méně kardiovaskulárních poruch, rychleji se uzdravují a chovají se méně rizikově. To už jsou přeci pádné důkazy, proč vytvářet efektivní, přirozené vztahy.
Když budeme mluvit esotericky, vyjádříme to slovy, že žití lásky v srdeční čakře přináší radost, pocit sjednocení a naplnění. A stav sjednocení, intimity s konkrétním člověkem, je skutečně zdroj vyšší energie než neosobní láska k veškerenstvu.

KDYŽ CÍTÍTE, ŽE POTŘEBUJETE NOROVAT1) – BÝT O SAMOTĚ

Je přirozené, že bývají období, kdy potřebujeme být sami. Obvykle to bývá tehdy, když se cítíme raněni či vyčerpáni právě vztahy, životem, a to bez ohledu na to, zda si bolest uvědomujeme či nikoliv. V takové situaci je třeba vědět, že je to období pro usebrání se a regeneraci. Někteří toto období prožívají efektivně a jiní méně a někteří až k autodestrukci.

Nekonstruktivní Izoláty můžeme charakterizovat následovně:
Stav: sám mezi lidmi – člověk věnuje pozornost druhým lidem nebo práci, vyhýbá se řešení vlastního zranění. Takový člověk se nedívá do sebe, ale ven, obvykle se jen obtížně spojuje se svými emocemi a nepracuje na jejich transformaci. Aktivitou ven si nahrazuje absenci intimního vztahu. Jeho vztahy jsou obvykle povrchní a spíše konzumní. Může se jevit i jako člověk energický, ale jeho energie cirkuluje v zájmech pyšného ega.

Stav: sám zavřený ve věži – člověk je pohlcen vlastní bolestí a utápí se v ní. Často se nechá pohltit různými destruktivními pocity, mezi které patří: pocity viny, pocity nesmyslnosti žití, sebelítost, naštvanost na svět, na lidi, agrese i potlačená, pocity vlastní nemohoucnosti a nicotnosti. V takovém stavu chybí vize, záměr, kam chce směřovat.

Co je třeba v takových časech dělat, aby norování bylo regenerační, hojivé a pro budoucnost posilující?

Nenechte si ujít Fénix, nevšední časopis s cennými informacemi a poutavými rozhovory. Inspirujte se a obohaťte svůj život.