SEXUALITA JAKO ZRCADLO PARTNERSTVÍ

Vztahy i sexualita nás provázejí od samého početí. Bez vztahu mužem a ženou, bez sexuálního spojení bychom se nenarodili. Láska se odehrává v duších a v srdcích a skrze tělo se jen projevuje. Tělo je dar, který jsme dostali pro život na Zemi a je s duší prolnuto. Naše tělo je displej, který když dokážeme číst, provede nás na cestě k sobě i k partnerovi.

SEXUALITA JAKO ZRCADLO PARTNERSTVÍ

DĚKUJME TĚLU ZA TO, ŽE JE, PROTOŽE:
Tělo nám umožňuje Žít. V těle prožíváme radost, lásku, sladké i hořké, sjednocení i odpor. Skrze tělo tvoříme krásu v obrazech, domech, tanci. V těle cítíme slast dotyku, radost z pohybu. Tělo nám prozradí i něco o našem strachu či úzkosti. V těle cítíme lásku i bolest z opuštění. Proto budujme láskyplný vztah se svým tělem, projevujme mu vděčnost za to, že nám tak dobře slouží, mějme ho rádi v takové podobě, ve které se právě teď nachází. Pohlaďte se, obejměte se, všem svým partiím řekněte, že je v tuto chvíli přijímáte a máte rádi, protože jsou vaše a patří k vám. Navažte kontakt se svým psychickým centrem lásky. Vnímejte, kolik lásky a bolesti se v něm mísí. Je to centrum, které je příjemcem i dárcem vaší lásky. Dlaní tomu centru pošlete teplo a něžnost. Dopřejte mu tuto léčivou energii přijmout a dovolit mu hojit bolestivé rány, a přijímat tak láskyplnou sílu. Řekněte svému tělu bezpodmínečné ANO, jen tak můžete ve svém těle prožívat plně radost z bytí. Vnímejte ve svém těle tu božskou podstatu, milujte ji a důvěřujte jí, že vás vede k bytostné přirozenosti, k bytostné jednotě. Obnovte jednotu duše a těla a vnímejte energetické procesy v těle, vnímejte emoce, které jsou v těle zapsány, pozorujte jejich směr a dovolte jim přirozenou transformaci.

Když toužíme po lásce, toužíme po tom, aby nás druhý člověk miloval takové, jací jsme, aby nám věnoval pozornost, naslouchal našim tužbám i bolestem. Připomeňme, že miminko podle dotyků, pohlazení vnímá, zda je v bezpečí a milováno. A milenci touží právě po tom potvrdit si, že jsou přijímáni ve své tělesnosti, a proto se aktivně a spontánně věnují sexualitě. Sexualita otvírá důvěrnost a pocit, že jsme přijímáni ve svém pozemském bytí. Vracíme se do raného dětství a dopřáváme si na úrovni těla přijetí. Tím startujeme otevření se vlastní zranitelnosti, záleží na vyspělosti a uvědomělosti duše, jak si uvědomí, že se otvírají nejhlubší bolesti související s pěti archetypálními traumaty (opuštění, týrání a zneužívání, zrada, popírání, zavržení). Skrze tato traumata se často díváme na partnera a partnerský vztah, a pokud je člověk žije nevědomě, začnou ve vztahu působit nedorozumění, konflikty a odcizení. A sexualita začne odumírat. Všechna naše traumata a bolesti jsou i součástí tělesné paměti buněk.

PŘEČTĚTE SI CELÝ ČLÁNEK O TOM, JAK SEXUALITA ZRCADLÍ NAŠE VZTAHY V KVĚTNOVÉM ČÍSLE NOVÉHO FÉNIXE 5/2019.

Text: Radana Rovena Štěpánková
foto: shutterstock.com