SIGNÁLY Z VESMÍRU? Na Zemi jsou zachycovány signály z kosmu.

Na Zemi jsou zachycovány signály z kosmu vyvolávající snahy o jejich dekódování a vyluštění. Spolu s tím vzniká stále více otázek, jak by mohlo vypadat setkání s kosmickou civilizací.

SIGNÁLY Z VESMÍRU? Na Zemi jsou zachycovány signály z kosmu.

V červnu 1947 uviděl Keneth Arnold nad pohořím Mount Rainier devět podivných létajících objektů diskovitého tvaru. Při přistání v Pendeltonu už na něho čekali novináři a v interview se Arnold podělil o zážitek. Bylo zaznamenáno, že hovořil o létajících aparátech, ovšem publikačně mnohem přitažlivější bylo označení létající talíře, a tak to zůstalo do dneška. Později přišlo ztroskotání poblíž městečka Roswell, New Mexico, kdy se cosi zřítilo v poušti. Na národní svátek USA 4. července 1947 měli v městečku v Texasu ztroskotat mimozemšťané.

PŮVOD A EXISTENCE ŽIVOTA VE VESMÍRU

Teorie panspermie vychází z toho, že život ve vesmíru nevznikl spontánně, ale byl infikován. Ideální transportním prostředkem pro bakterie, molekuly až po aminokyseliny mohly být komety nebo asteroidy. Organismy byly konzervovány ve štěrbinách a díky materiálnímu složení komet a asteroidů z kamene a železa byly chráněny před kosmickým zářením. Tím není zodpovězena otázka, jak vznikl život, ale jen jeho rozšíření v Univerzu. Od 90. let minulého století bylo na základě vědeckých dokumentů doloženo, že v kosmu existuje mnoho planet, na kterých by mohly existovat živé organismy. Nemusí to být život v našem slova smyslu. Existuje i ve velmi drsných klimatických podmínkách, za vysokých a nízkých teplot, vysokého tlaku a radiačního záření. Organismus, jak víme ze zkušenosti, se klimatickým podmínkám přizpůsobuje.

POHLED DO ZRCADLA

Předpokládejme, že existuje planeta s podobnou velikostí, klimatem a vzdálenosti od Slunce jako naše Země. Je tam voda, nejlépe tekoucí, mírné klima, žádné velké rozmezí teplot, příznivé magnetické pole, chránící před kosmickým zářením a atmosféra vhodná pro dýchání. Proč by nemohla v takových podmínkách existovat technicky
vyspělá civilizace? Je pravdou, že je to pozemská představa, ovlivněna naší civilizací. Na obranu lze jen podotknout, že je to pohled do zrcadla. Jinou civilizaci než tu na Zemi neznáme.

Pokračování článku, více o červých dírách i sondě Voyager, která byla vypuštěna do vesmíru již v roce 1977 najdete ve speciálním vydání 7-8/2020.

PŘÍRODNÍ ZÁKONY A KOMUNIKACE PŘES MATEMATIKU

Vyslání signálu se uskutečňuje na principu elektromagnetických vln, stejnou cestou jakou posloucháme rádio, komunikujeme v telefonu nebo se bavíme u televize. Pomocí radiových vln komunikujeme se sondami a orbitálními stanicemi létajícími kolem zeměkoule. Jejich pohyb byl vypočítán za základě matematicko-fyzikálních zákonů
platících na Zemi, a vypuštěná tělesa se chovají podle těchto zákonů. Tyto zákony nevymyslel člověk, byly dány přírodou.

Nenechte si ujít celý článek v čísle Nový Fénix 7-8/2020