SOUTĚŽ „PŘÍBĚHY ČTENÁŘŮ „

Vážení a milí čtenáři, v návaznosti na blížící se hlavní téma listopadového čísla Nového Fénixu bych Vás ráda oslovila s žádostí o zaslání Vašich příspěvků do časopisu Fénix.

SOUTĚŽ „PŘÍBĚHY ČTENÁŘŮ „

A právě pro listopadové číslo připravujeme zajímavé téma: Předkové. Duše. Svědci a Světci. Zesnulí a komunikace s druhým břehem. Dušičky. Strážní andělé.

Jistě všichni prožíváte jedinečné a unikátní životy a máte nezapomenutelné zkušenosti, o které byste se rádi podělili s redakcí a s jinými čtenáři Fénixe. Anebo si i vzpomenete na příběhy vašich blízkých a přátel. Neb téma listopadového Fénixe je natolik zajímavé, že jistě ty nejlepší a i nejzajímavější a nejneuvěřitelnější příběhy se skrývají ve vašich myšlenkách, vzpomínkách a prožitcích. Jako děti jsme se jistě všichni rády bály a strašily se příběhy o bloudících duších a hlasech ze záhrobí.

Pak jsme na mnoho let tyto dojmy a pojmy či úvahy zavrhli, aby nyní, po letitých zkušenostech a vlastním prožívání skutečnosti jsme pocítili, že něco opravdu zůstává takzvaně „skryto v překladu.“ A někdo z vás určitě zažil kontakty s těmi, kteří už nejsou s námi, nebo slyšel hlasy, nebo mu ve snech naši předkové dávali rady a pokyny.

Vaše příspěvky k tomuto tématu budeme očekávat nejlépe do 4. října 2016. Na vaše příběhy a zážitky se budeme se těšit. Příspěvky označte nadpisem rubriky „Příběhy čtenářů“ a zašlete buď formou dopisu na novou adresu redakce: NOVÝ FÉNIX, s.r.o., BABÁKOVA 2390/2, 148 00, PRAHA 11, a nebo i prostřednictvím e-mailu: info@novyfenix.cz, a to nejpozději do 4. října 2016, kdy je uzávěrka listopadového vydání časopisu Nový Fénix.

Po zaslání příspěvků vybereme do Fénixu ty nejzajímavější, a podělíme se tak s ostatními o vaše sdělení zvláštních zážitků, postřehů a příběhů.