Správné myšlení osvobozuje – inspirace z východu

Dubnové číslo se věnuje inspiraci z V ýchodu. Za velmi užitečné považuji v t éto věci vzpomenout buddhismus, který je založený na cvičení mysli. Jeho cílem je ukázat cestu, jak se dokonale osvobodit od utrpení tím, že dosáhneme Nepodmíněného bytí.

Správné myšlení osvobozuje – inspirace z východu

Buddhismus nečeká, že by člověk přijal cokoliv, pokud to nepřijme i jeho rozum. To neznamená, že všechno může být racionálně předvedeno, neboť mnohé poznatky leží nad možnostmi intelektu a lze jich docílit jen vypěstováním vyšších schopností. SPRÁVNÉ MYŠLENÍ OSVOBOZUJE.

I v rámci mého pojetí harmonického bytí je třeba vědomé práce nejen se srdcem, ale i s myslí. Je třeba, aby obě centra pracovala v souladu. Za základní nosnou myšlenku považuji, že: Cílem naší existence na této planetě je vytvořit lásku z nelásky a více lásky tam, kde už je. Dnes se věnujme chybám v myšlení, které mnoha lidem ztrpčují existenci. Pro úvod je třeba si uvědomit, že myšlenky si vybíráme. Mnozí lidé odmítají převzít zodpovědnost za své myšlenky, mají pocit, že myšlenky jsou větší než oni. Myslí si, že myšlenka o tom, že jsou nakaženi AIDS nebo že Tonda je jediný muž, se kterým mohou být šťastni, si je vybrala a že s ní nemohou nic dělat. Nebo že nemohou nic dělat s tím, aby mysleli na to, jak partner spí s někým jiným. Tak to ale skutečně není.

Uvědomme si, že myšlenky si vybíráme my sami a ne ony nás!

Proto sledujte své myšlenky, cvičením je můžete sledovat a měnit. Opakujte si třeba afirmaci: „Dokážu se soustředit podle vlastní vůle a držím se jen láskyplných a konstruktivních myšlenek.“ Utrpení si lidé způsobují tím, že používají chybné myšlenkové programy. Uveďme se ty, se kterými se setkávám nejčastěji: 1. Hra na: „Co by, kdyby.“ Aneb jak se za mého dětství říkalo: „Kdyby byly na suchu ryby, nemusely by se chytat v rybníce.“ Uvedeme si příklady destruktivních myšlenek a jak je nahradit. (..)

(Text: Radana Rovena Štěpánková, foto: Archiv)

Chcete vědět více? Celý text a mnoho dalších zajímavých článků, rad a tipů najdete v dubnovém čísle Nového Fénixu, který vychází ve čtvrtek 30. března 2017.

Zde si můžete objednat předplatné časopisu za zvýhodněných podmínek nebo objednat časopis elektronicky v pdf.