STROMY, ZDROJE SÍLY A VĚRNÍ STRÁŽCI

Z přírody a jejího pozorování si můžeme vzít mnohé pro vlastní rozvoj a především pro svůj duchovní život. Les nám může sloužit jako inspirace, odpočinek, místo putování anebo dokonce domov.

STROMY, ZDROJE SÍLY A VĚRNÍ STRÁŽCI

Text: Jana Uhlířová, publicistka, foto: Shutterstock

 

Dříve byly lesy obživou, zdrojem dřeva, přirozeným domovem lesních zvířat, nyní jsou také místem pro rekreaci a zároveň plícemi planety, které stabilizují klima, čistí ovzduší a chrání proti povodním. Kromě toho zabraňují erozi a jsou krajinným prvkem s cennou a vysokou biodiverzitou.

Les je naším lidským přirozeným chrámem, modlitebnou, terapií i lékárnou, kam můžeme vždycky zajít a kde nás plně přijmou. Místem, kde můžeme plně cítit propojení se vším kolem nás, můžeme klidně spočinout a kde je nám nebe i země naplno otevřena. Čeká nás tam posvátné ticho, do jisté míry nedotčená příroda a klidní a důstojní společníci ve formě stromů.

ZKOUMÁNÍ TAJNÉHO ŽIVOTA STROMŮ

Stromy mají třeba podle německého lesníka Petra Wohllebena paměť, předávají si informace a můžou pociťovat bolesti. Dokonce mohou dostat i úpal a časem se jim stejně jako nám tvoří vrásky: sám život se jim postupně zapisuje do tváří. Mnohé stromy, jako například duby, spolu také navzájem komunikují prostřednictvím vonných látek. Mohou se tak navzájem účinně varovat v okamžiku, kdy je některý z nich napaden nebezpečeným hmyzem.

 

Zaujal vás článek? Odkryjte i další zajímavosti v dubnovém čísle Nového Fénixe 4/2020!

 

JAKO DĚTI

Stačí v lese otevřít oči a dál objevovat fascinující cesty a naše vzájemné souvislosti. Myslím, že nás lesy a příroda vůbec učí toleranci, svobodě a laskavosti vůči živému a živoucímu systému, protože jsme všichni propojeni. Je proto třeba přijmout odpovědnost za kus světa, kde je všechno přirozeně a organicky propojeno a všechno souvisí se vším. Vše je jedno. Magie a věda jdou v lese ruku v ruce. Někteří autoři les dokonce popisují jako autonomní a inteligentní bytost, se kterou se můžeme spojit tak, že ji budeme vnímat a pociťovat naplno.

 

Objednejte si časopis NOVÝ FÉNIX na tel: 777 333 370, e-mail: novyfenix@send.cz
zvýhodněné roční předplatné 399 Kč (501 Kč), půlroční 199 Kč
pro Slovensko na telefonním čísle + 421 267 201 931-33, e-mail: predplatne@press.sk
Info a jednotlivá archivní čísla: info@novyfenix.cz, tel: 773 337 230