Tajemství červené kuličky

Když navštívíte Čínu a některé z mnoha tamních nádherných chrámů, nemůže vaší pozornosti uniknout spousta draků na pomalovaných krovech a zdech. Když se podíváte ještě pozorněji, zjistíte, že draci jsou zobrazováni takřka vždy se zlatými nebo červenými kuličkami v plamenech.

Tajemství červené kuličky

Tento motiv draků a hořících kuliček je všudypřítomný. Je to jen líbivý orientální motiv, nebo se za ním skrývá víc? Mají nám draci, kteří jsou v asijském kontextu považováni za pozitivní, velmi vážené a inteligentní bytosti něco sdělit?

S červenou nebo zlatou kuličkou se můžeme setkat nejen ve spojení s draky. Na mnoha malbách a sochách jsou zobrazováni světci s kuličkou, která v některých případech vyzařuje světlo nebo hoří. Často se jedná o, v Číně velmi uctívanou, Guanyin 觀音 (Kuan Jin), ženskou podobu bódhisattvy soucitu Avalókitéšvary. Patrně nejznámější je ale v této souvislosti Dizang 地藏; (Ti-cang, sanskrt: Ksitigarbha), označovaný také jako Dizang Pusa, tedy bódhisattva Dizang. Jako bódhisattva (čínsky púsà 菩薩je obvykle označován ten, kdo je oddán dosažení osvícení, tedy poznání skutečné podstaty mysli, ale zaváže se jej dosáhnout až poté, kdy z utrpení vysvobodí všechny cítící bytosti. A právě Dizang je znám svojí přísahou vyučovat bytosti ve všech oblastech zrození a nedosáhnout stavu budhovství, dokud se všechny oblasti utrpení nevyprázdní.

Bývá zobrazován jako sedící v meditační pozici na lotosovém trůnu nebo častěji jako prostý mnich se svatozáří a s holí, která dokáže přinutit brány pekla, aby se otevřely a vysvobodily se tak trpící bytosti. Vždy je však zobrazován se zlatou, nebo červenou kuličkou – „drahokamem plnícím přání a schopností rozptýlit tmu“. Tato kulička je také nazývána „hořící kuličkou bódhisattvy“. Energie vyzařující z kuličky prý pomáhá zvyšovat vibrace člověka a dává schopnost vidět do minulosti i budoucnosti a nahlédnout do vyšších světů, světů nesmrtelných. Podle legend má tento klenot, tato září kulička, také schopnost změnit běžný kov ve zlato a učinit člověka nesmrtelným.

Jsou to jen legendy, pověsti a mýty? Pojďme se podívat, co víme o červené kuličce dnes…

V jedné z nejstarších škol qigongu (čchi-kung), ve škole Zhong Yuan Qigong (Čung jüan čchi-kung), která je vyučována i u nás a která nepatří ani k taoismu ani k buddhismu, už proto, že je starší, než tato náboženství, je jedním z nejzásadnějších cviků takzvaná praxe červené kuličky. Cvik je známý také jako „Zlepšování energie“, či „Kultivace qi“ (čchi), čínsky Yang Qi (Jang čchi). Tento jedinečný cvik, který patřil spolu s dalšími cviky této školy k dlouho utajovaným znalostem, se nyní vyučuje již od prvních krůčků v qigongu a praktikují jej i velmi pokročilí cvičenci. Dokonce i mistři qigongu, po mnoha letech zdokonalování se v ovládání qi, tedy, zjednodušeně řečeno, v ovládání životní energie. Proč?

O tom by bylo možné mluvit dlouhé hodiny a téma by stále nebylo zcela vyčerpáno. V každém případě lze říci, že ze zkušeností mnoha cvičících vyplývá, že praktikování „červené kuličky“ pomáhá posílit fyzické tělo, což je markantní zejména u starších a dříve častěji nemocných. Pomáhá zvýšit množství energie, významně posílit vitalitu a mnohdy i obnovit již ztracené funkce organizmu, typicky zejména v urogenitální oblasti. Pokud se červená kulička praktikuje pravidelně, pak je „velmi těžké onemocnět“ běžnými chorobami, protože cvik výrazně zvyšuje obranyschopnost organizmu. Je-li prováděn ještě intenzivněji, dokáže zcela konkrétním mechanismem doplnit takzvanou esenci jing (ting), která je podle tradiční čínské medicíny uchovávána v ledvinách, a tím omladit organizmus a prodloužit život.

Při tomto cviku praktikující zcela reálně cítí, jak červená kulička v určitém místě jeho těla vyzařuje teplo, později dokonce horko a žár. Tato skutečnost je měřitelná a zcela zřejmá z měření termokamerou. V určité fázi praxe má dokonce cvičící vizi, že se kulička ocitla v plamenech, jakoby hořela…

Mistři qigongu dodávají, že při úspěšném cvičení se tato červená kulička promění ve zlatou, která nejen že má schopnost vyléčit všechny nemoci, ale dokáže tělo zcela přeměnit a člověka učinit nesmrtelným.

A tím jsme se, jak se zdá, dostali opět na začátek. K legendám, k hořícím kuličkám, se kterými si hrají draci na krovech čínských chrámů a k hořící kuličce světce Dizanga. Jsou to ale všechno opravdu jen legendy?

Petr Kochlík