TAJEMSTVÍ DOLMENŮ NA KAVKAZE

V oblasti východního pobřeží Černého moře, v hlubokých lesích západního Kavkazu, budí pozornost stovky unikátních dolmenů, tedy doslova „kamenných stolů“, které vypadají jako velké kamenné psí boudy. Archeologové nemají jasný důkaz o stáří těchto staveb, ale datují je do doby od 4. do 2. tisíciletí před naším letopočtem.

TAJEMSTVÍ DOLMENŮ NA KAVKAZE

Text: Hana Poltikovičová, publicistka, foto: Viliam Poltikovič

 

V oblasti východního pobřeží Černého moře, v hlubokých lesích západního Kavkazu, budí pozornost stovky unikátních dolmenů, tedy doslova „kamenných stolů“, které vypadají jako velké kamenné psí boudy. Archeologové nemají jasný důkaz o stáří těchto staveb, ale datují je do doby od 4. do 2. tisíciletí před naším letopočtem.

Kamenné desky váží desítky i stovky tun a ty, které zůstaly nepoškozené, do sebe zapadají tak, že mezi nimi neprojde žiletka. Naleziště kamene, který byl na stavbu použit, jsou desítky kilometrů vzdálená, a nenašly se ani průchozí cesty, po kterých by se kameny v horách daly transportovat. Uvnitř některých dolmenů byly objeveny
zbytky kostí.

Vědecká bádání zůstávají na úrovni popisu a klasifikace, a oficiální stanovisko akademické archeologie dnes zní, že tyto dolmeny zřejmě sloužily jako kultovní pohřebiště od starověku až do středověku.

Nejrozšířenějším vysvětlením ruských senzibilů a badatelů je názor, že duchovní osobnosti starověku do dolmenů odcházely zemřít, a to tím způsobem, že jejich vědomí po smrti zůstalo uvnitř a je možné se na ně napojit.
Dodnes sem přicházejí lidé s tímto záměrem. Dotýkají se dlaněmi staveb a napojují se na vědomí dolmenů. Podle vhledu některých senzitivních badatelů mudrci dávnověku před odchodem z tohoto světa do kamene dolmenů uložili své poznání a i dnes lze tyto informace vnímat.

|…..|

Někteří ruští psychotronici hovoří o kavkazských dolmenech jako o rezonátorech, které sloužily ke spirituálním cvičením a prožitkům.

Plnou verzi článku čtěte v Novém Fénixu 10/2019.