TOMÁŠ KELTNER – Moc změny… O naději, která bude…

Pro mnohé čtenáře to bude asi velmi překvapivé, ale věřte, že i tak nesrovnatelné s tím, co vás teprve čeká.

TOMÁŠ KELTNER – Moc změny… O naději, která bude…

Jste-li osoba se slabší instalací, říkejte tomu, co se zde dočtete, třeba názor nebo jen úvaha. Vy ostatní velmi pozorně čtete i mezi rádky… Nejprve mi dovolte, abych na vás na všechny apeloval, abyste už nečetli žádné konspirační teorie. Neseďte u sociálních sítí, nesledujte zprávy nonstop. Váš nervový systém a váš imunitní systém jsou dvě strany téže mince. Jednoduše řečeno vám to snižuje imunitu, tu vnější, ale i tu vnitřní.

PŘICHÁZÍ, CO PŘIJÍT MÁ…
Současná doba je dobou transformace vědomí, je to dlouho očekávaný přechod mezi starým a novým světem. To všichni víme, řada proroků o tom mluvila, řada náboženských systémů to popisuje a docela přesně vypočítává, že ten čas je právě teď. Jsme tím, čím jsme, výsledkem našich předchozích poutí, je třeba to bezpodmínečně přijmout.

PŘECHOD MEZI STARÝM A NOVÝM
Přichází změna, je ale egoisticky znásilňována těmi, kteří nemají dostatek víry, aby nechali přirozený průběh tomu, co přichází. Jsou nedočkaví (nezralí), a přestože se zaštitují různými moudrostmi, tak ve smyslu mužského principu jen tlačí silou a způsobují nerovnováhu. Informační pole, které vše prostupuje, přece dává impulz zevnitř každému člověku odděleně.

NÁSTRAHY
Přicházející transformace vědomí (Je-šua) přináší oheň a meč, tedy transformaci a oddělení starého od nového. Toto je počátek druhého příchodu. Snad je jen ironií osudu, že má opět symbolickou podobu slunce. Vše by bývalo bylo v pořádku a v klidu, kdyby se démonické síly nepokoušely neustále svádět bloudící nevědomé lidské by-
tosti. Především skrze ezoteriku a její rozličné varianty. Využívají energii lidských bytostí, která se uvolňuje prostřednictvím emocí. Egoismus mnohých lidí je nástrojem Satana, který je láká k tomu, aby se spojovali do větších celků a byli tak lépe ovladatelní.

NENECHTE SI UJÍT CELÝ ČLÁNEK VE SPECIÁLNÍM DVOJČÍSLE 5-6/2020.

Vraťte svou sílu sami sobě. Pokud to tak udělá každý, pak je transformace dokončena. Falešní proroci budou zvát své ovečky k různým rituálům, tlačí na ně totiž jejich vládci – démoni, ke kterým se zavázali. Budou to zkoušet po dobrém a později i po zlém. Vy však vytrvejte ve víře. Chraňte svoje oči, aby nepatřily na ně, ale na Boha, který je ve vašem srdci. Přijímejte zodpovědnost sami za sebe, to je jediná pravá cesta. Buďte odpovědní ve svém koná-
ní, čestní a pravdiví.

VIRUS C-19
Tento virus nebyl vytvořen v pozemských laboratořích. Je třeba podívat se blíž na jeho stavbu. Má dvě části, tu hmotnou (nosič) a tu nehmotnou (informace). Ta nehmotná část, tedy informační virus, řekněme radši jakási aktualizace řídícího programu, je přirozená a prostupuje celým lidstvem, zhruba do dvou let se dotkne každého. Problémem je ta hmotná (jemnohmotná) část, tedy virus samotný, který je konstruován velmi chaoticky, protože byl stvořen z nevědomé energie mnoha lidí současně.

Klíčem k přežití je rovnováha, tedy přijmout informační část, která je od Boha. Nebát se a neustupovat, ale ani netlačit a nespěchat. Stejně tak je potřeba přistoupit zodpovědně a ochránit své fyzické tělo. Respektovat závažnost situace a nenechat se zviklat právě těmi konspiračními teoriemi, které ve své omezenosti budou hlásat, že nebezpečí nehrozí.

Zdá se, že současné události změní mnoho zdánlivě neměnného – politiku, ekonomický stav, náboženství, průmysl a především vztahy. Začneme se pomalu dozvídat o mimozemských civilizacích, nových technologiích a začne se utvářet nové společenské zřízení. Tohle je velká příležitost. Najděte odvahu věřit. Začněte být sami sebou.

Text a foto: Tomáš Keltner

Nenechte si ujít celý článek v čísle Nový Fénix 5-6/2020