TŘIATŘICETILETÉ PUTOVÁNÍ ZA ENERGIÍ

Motto: Všude kolem nás, stejně jak o ve Vesmíru, tak také v přírodním prostředí, stejně jak o lidském těle se nachází energie – prasíla fyzikální podstaty, kterou postupně objevuji v mých knihách.

TŘIATŘICETILETÉ PUTOVÁNÍ ZA ENERGIÍ

Jan Johann Jaroslav Miška přiblíží otázky, které jsou mu opakovaně kladeny na všech jeho setkáních:

Jak jsem zjistil, že mám mimořádné schopnosti?

Z praktické potřeby. Při zaměřování inženýrských sítí jednoho okresního města nebylo možné některé zaměřit ani přístroji. Spojil jsem kus izolovaného vodiče s vybitou baterií a ejhle, ono to fungovalo. Náhodou jsem objevil, že mám mimořádnou schopnost vnímání energie – prasíly. Později jsem zjistil, že dokáži vnímat podzemní prameny, dutiny, stejně jako několikametrovou síť energetických linií prostupujících zemským povrchem. Moje mimořádná schopnost se projevuje mimo jiné tím, že u některých svítidel zablikají žárovky; třeba i u veřejného osvětlení. Nebo se přepnou některé elektrospotřebiče. V prodejně skautských potřeb v Praze na Letné se za výlohou rozkmitají ručičky kompasů ze strany na stranu. Zvláštním telepatickým způsobem se ke mně chovají některá zvířata. Když jim něco v duchu řeknu, ona to vnímají a zachovají se podle toho. Totéž platí pro malé děti, které energii – prasílu nadmíru vnímají přibližně do sedmi let. Teprve kolem tohoto období tuto schopnost většinou ztrácejí.

Co je ta magická prasíla, o níž pojednávají všechny moje knihy?

V podstatě je to zvláštní elektromagnetická energie, kterou už znaly, využívaly a uctívaly pravěké kmenové kultury celého světa. Je všudypřítomná v rostlinné a živočišné říši či minerálech nebo horninách; prostě ve všem. Prasíla se nachází v určité struktuře jak v lidském těle, tak také ve vesmíru. Působí nad zemí, na povrchu zemském i pod zemí. Prasíla je v různých částech světa různě pojmenována, jako například: prána, čchi, kaba, ki, ša, ži, éter orgon, ód, volná

a tak dále. Prasíla se skládá ze dvou opačných energetických složek. V Číně je energie pojmenována čchi a její dvě opačné složky jsou vyzařovací mužská jang a vyzařovací ženská jin. Jestliže máte v lidském těle nadmíru jedné, a nedostatek opačné, tak je to škodlivé. Pokud se poruší energetický tok některé z hlavních energetických tepen (meridiánů) lidského těla, tak následně ochoří a dokonce může způsobit předčasnou smrt. Prasíla byla známá a využívaná už před mnoha tisíci lety. V Brně byl nalezen 26 000 let starý hrob šamana s úžasnou soupravou léčitelských předmětů, jejichž používání bylo založeno na léčení energií. Pokud převážně žijete v místech, kde je vám odebírána energie, tak rychleji onemocníte a dřív zemřete. Na místech s opačným působením máte větší odolnost proti chorobám a žijete déle. Vnímaví jedinci vyhodnocovali místa pobytu už v době kamenné. Místa pro trvalý pobyt byla také energeticky vylepšována – kůly, kameny alpa a tak podobně. Bylo známo, že se prasíla přenáší zejména silnými a zdravými stromy až do vzdálenosti dvou set metrů. Proto bývaly stromy posvátné. Když se podíváme na les jako souhrn zářičů energie, nemůžeme se divit, že se v lese cítíme dobře.

Prasíla možná působí všude, ale zdaleka ne každý člověk je schopný ji vnímat.

Mnozí ji stále ještě vnímají, ale k jejich škodě už nevědí, co to je. V pravěku a starověku ji přitom daleko více vnímal téměř každý. Pravěcí lidé si například podle energie vybírali vhodná místa pro jejich osadu či ležení, přičemž nejlepší připadla náčelníku a šamanovi. Ještě ve středověku se vědělo, že energii předává i socha z vybraného lipového dřeva nebo kamene. A když se usadí na vybraném místě, tak její vyzařování posílí. Raný novověk tyto znalosti už v baroku postupně odbourává a současný už o nich nic neví.

Čím to, že lidé v průběhu středověku a novověku ztratili schopnost tuto energii vnímat?

Nevědí nic o energetické podstatě vesmíru, která je stejná jako energetická podstata jejich těla. Nevědí, že proudění energie – prasíly jejich tělem je základem jejich zdraví.

Jsou v České republice nějaká místa, která jsou prostoupena velmi silnou energií?

Těchto míst je hodně. Třeba v jeskyni Pekárna v Moravském krasu. Mezi známější patří Panenský Týnec u Loun, úžasný prostor je v místě rotundy ve Starém Plzenci, v Praze je to třeba letohrádek Hvězda. Výrazně vyzařovací prostor, přesněji energetickou dobíjecí léčebnu, jsem vytvořil v Keltských Šancích nacházejících se v Markvarticích u Sobotky. Další dva dobíjecí menhiry jsem postavil ve východním Slovensku. V přírodě se postačí kolem sebe podívat. U silných a zdravých stromů je možné se energeticky dobíjet opakovaně. Účinnost se navýší mentálním propojením se stromem.

Bylo mi doposud vydáno šest knih…

Je to takový volný seriál na pokračování. Knihy zaznamenávají stále nová a nová poznání; podle toho jak se postupně „vynořují“. První knihou je trilogieZpověď druida, která jako první na světě poukazuje na vyzařovací a vyzařovací několikametrovou síť energetických linií. Přičemž vyzařovací energii vydávají, zatímco opačné ji ze živých organismů odebírají. Téměř vše, co je popsáno také v dalších knihách, je doloženo archeologickými nálezy. Druhá kniha  Magická prasíla je velice hutná, a proto hůře čtenářsky stravitelná. Zato přináší celou řadu zcela nových poznatků a objevů. Nejsou to jenom energetické léčivé kameny jako například zkamenělá ježovka, nebo předměty (například anch nebo torques), jejichž skutečný význam v ní byl představen, ale také to nejviditelnější, což jsou stromy, jejichž větve putují za energií, menhirové a pyramidové energetické systémy pozměňující úmyslně energetický charakter krajiny. Což jsem, s pomocí kamenů menhirového typu, představil v třetí (první dvě byly vybudovány cca před 2 000 lety) energetické léčebně, jedinou funkční, nacházející se na našem území v Markvarticích u Sobotky. Což si může každý osobně vyzkoušet. Třetí kniha Hledání prasíly je knihou oddechovou, poukazuje na symboliku prasíly starou více než pět tisíc let. Už její přebal mnohé napovídá. Jsou na něm dva gryfové, symboly prasíly pocházející ze starověké Mezopotámie.

Gryfové pocházejí z pohřebního dřevěného poklopu rakve císaře Rudolfa II. Sami o sobě by nebyli ničím neobvyklým, kdyby neměli místo předních orlích pařátů račí klepeta. A proč zrovna račí klepeta? Protože se císař narodil ve znamení raka. V knize, která už na trhu není k mání, se zabývám například českým státním symbolem – dvouocasým lvem. Nabízím vysvětlení významu svastiky, jež se už v dávné minulosti používala jako symbol energie – prány v indickém hinduismu. Stále ji můžeme spatřit v buddhistických chrámech na čele bohů a bohyň. Označuje víření šesté energetické čakry (kola), které je opačné u mužského a ženského těla. Konečně se dostávám k šesté knize Bájná prasíla, jejíž obsah už byl zveřejněn na internetu.

Všichni přístup k internetu nemají.

To je pravda. Pojmenování knihy odhaluje její obsah. Zabývá se nejenom bájnými božstvy prasíly, stromy, zvířaty, jako například ptáky, ale též bájnými bylinami. V souhrnu poukazuje především na pradávné báje, a dokonce také pohádky, související s energií – prasílou. Mnohé jdou za hranice současného vědeckého poznání, což též platí pro všechny moje předchozí knihy. Celý zmiňovaný soubor obsahuje 1 500 stran se sedmi sty barevnými fotografiemi.

A knihy Tajemství prasíly – 1 Zapomínání a 2 Zjevování?

Knihy jsou významově nejobjevnější. Jak jejich pojmenování napovídá, tak vyprávějí o tom, že starobylým kulturám byly známy opačné vlastnosti obou složek prasíly. Ty byly téměř zcela zapomenuty, a jsou znovu objevovány ve druhém díle knihy Tajemství prasíly. Právě v ní najdeme například vysvětlení podstaty proutkaření nebo skutečných „kruhů v obilí“. Dokonce v ní byla představena zvláštní elektromagnetická fyzikální podstata energie – prasíly. Což je objev kardinálního významu.

Co bych řekl na závěr?

Nejsem první, kdo poukazuje na energii – prasílu, která byla nejenom poznána, ale účelně též využívána, už před desítkami tisíci lety ve všech starobylých společenstvích celého světa. Což je nepochopitelné pro celosvětová vědecká mafiánská spolčení. Po staletí na prasílu upozorňují citlivci celého světa. V knize Hledání prasíly, kterou už objevíte pouze v knihovnách, uvádím vnímavého krále českého a císaře římského Karla IV., stejně jako jeho syna krále Václava III. Jejich odkazy budoucím generacím jsou více než průkazné. V mladší historii odkazuji třeba na Prokopa Diviše, létajícího čaroděje Jana Josefa Kuttla, doktora F. A. Mesmera, Karla Sezemského, zázračného Bedřicha Kočího, pátera Ferdu či Jana Mikuláška nebo světově uznávaného Břetislava Kafku či vnímavého Nikolu Teslu, který prasílu pojmenoval éterickou. Postavil obrovský kondenzátor, jímž ji dokázal jímat. Mezi další patří třeba někteří současní léčitelé a lékaři. Ale vnímavými jedinci nebyli jenom lékaři, ale také architekti jako například Jan Blažej Santini,či Josef Hlávka. Přesto nejsou jejich odkazy vyslyšeny, stejně jako Teslovy objevy nebyly zcela záměrně zprovozněny.

Ale proč?

Pokud jde o zdraví, tak zde hrají hlavní roli farmaceutické mafie, jimž o zdraví lidí nejde ani náhodou. A pokud jde o energii? Představme si obrovské celosvětové surovino-energetické komplexy, které vyrábějí pohonné hmoty a elektřinu ze surovin, jimiž je uhlí, nafta, zemní plyn nebo jádro. Pro obě skupiny není rozhodující zdravý člověk ve zdravém životním prostředí, ale jejich nevyčíslitelné zisky. Do sféry tohoto pro lidstvo zničujícího kolotoče, se, kromě vědců s klapkami na očích, zapojují dokonce naše státní sdělovací prostředky (rozhlas, televize). Už podle mé první knihy měl být natočen televizní seriál Kameny. Ale proboha jenom nic o energii, o které se v knize píše. Druhá kniha Magická prasíla měla být zakomponována do pořadu Barvy života. To stejné platí pro moje další knihy. Mohl jsem v případných pořadech blábolit o všem možném, jenom ne o energii – prasíle, která je podstatou všeho živého a neživého jak na naší planetě, tak ve Vesmíru.

Text a foto: Jan Johann Jaroslav Miška