UČITELÉ Z HVĚZD

Realita nesčetných vzájemně se prolínajících světů s entitami rozmanitých úrovní vědomí a rozličných záměrů není součástí oficiálního paradigmatu civilizace, ve které se momentálně nacházíme.

UČITELÉ Z HVĚZD

Text: Hana Poltikovičová, publicistka
Foto: Viliam Poltikovič

 

Přestože jsme vychováváni a vzděláváni v konceptu, že my jsme nejvyspělejšími bytostmi na planetě a o jiné inteligentní civilizaci v celém univerzu nám není nic známo, ti, kteří opravdu chtějí vědět a poznávat, mají možnost přicházet k informacím zcela opačným. V odkazech dávných kultur v různých koutech naší planety zjevně zůstaly zprávy o prolínání jiných světů s naším, a toto působení nikdy nepřestalo. Neustále existujeme v propojení inteligencí z jiných sfér, jejichž počiny mohou být různé, od těch nejvznešenějších až k predátorským. Spousta z nás, nejčastěji při rozšířeném stavu vědomí, kdy jsme opustili běžné vnímání, učinila vlastní zkušenost – kontakt s jinými dimenzemi a jemnohmotnými entitami.
Na naší planetě jsou energetická místa, kde k těmto jevům a kontaktům s bytostmi z jiných světů dochází velice často a snadno. Jedním z nich je v současnosti střední Amerika.

 

Na známých pohřebištích v Chilce nalézáme zobrazení zvláštních nepozemských postav na tkaninách. Dokazují, že už dávní Peruánci a Chilcané, tisíce let před námi, viděli stejné věci jako my a zaznamenali to tkaním. Musíme si ale uvědomit, že jde o civilizace, které jsou naprosto jiné, než je ta naše lidská, mají větší inteligenci a poznání. Jsou napřed o tisíce nebo milión let. Realita je úplně jiná, než si myslíme, a je možné, že to lidé se svojí racionalitou nepochopí…

 

Musíme rozšířit své vnímání a vstoupit do prostoru daleko širšího, do komplexního vědomí, měli bychom umět nahlédnout do významu synchronicit a snů. Je teď jisté, že ‚realita´, která je pro západního člověka vším, není jediná. Je jen určitou formou iluze – přesně tak, jak o tom mluví staré ezoterické tradice. Měli bychom porozumět rozdílu mezi trojrozměrnou a vícerozměrnou realitou, kterou se zabývá i dnešní věda. Existují jiné reality dosažitelné v odlišném stavu vědomí. A to nejen pomocí užití nápojů z posvátných rostlin, jako je třeba ayahuasca, ale například během meditací, snů apod.

 

Další zajímavosti a skutečné příběhy osob, které se setkaly s UFO najdete v aktuálním vydání Nového Fénixu 4/2020.

 

Fenomén UFO může být chápán stejným způsobem – jako mnohorozměrný úkaz, který se odlišně projevuje v různých typech reality, na různých frekvencích. Tahle hypotéza vysvětluje různá setkání s UFO, kdy se těchto objektů nelze fyzicky dotknout – kdy se UFO chovají jako transsvětelné objekty, které se před námi náhle rozplynou. Nemusí to tedy být mimozemšťané z jiných planet, ale bytosti z vyšších pater mnohorozměrné reality, z jiného časoprostoru. UFO nemusí být stroje vyrobené na jiných planetách – mohou existovat jako jakýsi zdroj informace, energie, kterou pozorovatel příjme a vyloží si ji po svém. K porozumění UFO je tedy důležitý termín ‚mnohočetnost´ – jde tu o mnohonásobné, několikavrstevné civilizace, reality, světy, dimenze.

 

Objednejte si časopis NOVÝ FÉNIX na tel: 777 333 370, e-mail: novyfenix@send.cz                                    zvýhodněné roční předplatné 399 Kč (501 Kč), půlroční 199 Kč
pro Slovensko na telefonním čísle + 421 267 201 931-33, e-mail: predplatne@press.sk
Info a jednotlivá archivní čísla: info@novyfenix.cz, tel: 773 337 230