Úplněk: mesíc v rybách, slunce v panně

Ve středu 6. září 2017 v 09:02 hodin nastává úplněk. Měsíc je v Rybách. Slunce v Panně.

Úplněk: mesíc v rybách, slunce v panně

Úplněk je tou fází solilunárního cyklu, kdy můžeme nejsnadněji dosáhnout osvícení. Měsíc je nejkrásnější. Září skrze tmu podobně jako Slunce na denní obloze. Jeho světlo můžeme využít ke svému prospěchu.

Síla úplňkového Měsíce nám může přinést užitek anebo trápení. Otevírá cestu k naší mysli a podvědomí a tak zatímco nám na jedné straně může (pokud se jeho světlu otevřeme a vítáme jej s přáním jeho sílu a očistnou moc využít), přinášet plnost, projasnění, osvícení a vhled, na druhé straně – pokud máme z něj a ze svých temných, nyní osvětlených zákoutí strach – můžeme prožít mnoho zbytečných trápení.

Na povrch v tuto přichází mnoho věcí do té doby uložených v podvědomí anebo nevědomí. Je možné v tuto dobu prosit o to, aby se vyčistily a prosvětlily co nejvíc anebo na vyčištění nejúspěšněji pracovat.

Můžeme prožít řadu prozření, uvidět mnoho věcí v podstatně jasnějším světle, mohou být uzavřeny různé dohody, je to však doba spíše než prvních myšlenek a nápadů jejích dozrání.

Zatímco při novoluní se síla a kvality Slunce a Měsíce spojují, při úplňku, kdy stojí proti sobě, v protilehlých znameních, kvalita znamení Slunce, osvětlují a dávají sílu tomu, ve kterém stojí Luna: dospěla do bodu, kdy vrcholí jeho síla, a to ve znamení, kde se nachází – a zároveň přebírá nejvíce kvalit znamení, skrze které září Slunce.

Tentokrát Slunce ve Panně Lvu osvěcuje Měsíc ve znamení Ryb – základní energii Ryb osvětlují a ovlivňují kvality Panny.

Ryby jsou posledním znamením zodiaku – „dokončují kruh“ v příštím cyklu se Beranem dostáváme do vyšší úrovně spirály. Jejich doménou je voda – kolébka života, ale i symbol vědomí i hlubin nevědomí. Vztahují se k vyššímu vědomí, trasncendenci osobnosti, vnímání sebe, světa, svého místa v něm, z tohoto pohledu z nitra. Pozorovatelství. Tématem Ryb je uvědomění. Šíře vědomí, hloubka i nevědomí, ale i vyšší ideály, které Panna na svojí cestě hledá. Vyznačují se flexibilitou. Nastavují zrcadlo tomu, jak jsme svým ideálům, zásadám a přáním dostáli: jak jsme vnitřně opravdoví, harmoničtí a pevní, nebo nerozhodní, a o čem je třeba nyní se rozhodnout. Uvědomění si vlastní podstaty, svého středu, vědomí i nástrah mysli může znamenat seberealizaci, osvícení.

Pro Pannu je signifikantní téma „být sám/být sama sebou.“ Touha po osobní transformaci – naplnění vlastností a potenciálu duše. Nespoutanost – neporušenost jakýmkoli ovládnutím nebo ovládáním zvnějšku a závislostí – směřuje k čistotě, dokonalosti, naplnění, nalezení smyslu. Pravdivost. Vidí svůj potenciál a možnosti. Putuje za ideálem. Jejím tématem je dokonalost, vyšší cíle, ale i řád a pravdivost.

Rybám dodává Panna právě tento aspekt směřování a řád, pokud by se chtěli propadat iluzím, duchovní opilosti, blouznění do iluzí nebo unikání z „tady a teď“ do subjektivního vnitřního světa – nekreativního snění a odtažitosti, do iluzí o iluzi namísto hledání toho, co je opravdové a pravdivé. Odpoutání se, ne odtržení od světa, soustředění se na vědomí, aniž bychom ztráceli ze zřetele životy, které žijeme.

Panna dodává Rybám řád, pravdivost, posiluje jejích pozornost k vyšším cílům, nedovoluje jim „topit se v emocích, ale přeměňovat je na něco, co na této jejich cestě k porozumění zákonitostem mysli i vědomí může pomáhat.

Primárním tématem tohoto úplňku je tak využívání prostoru, kterým plujeme, využívání přítomnosti, příležitostí a výzev, které nám přináší, i hranice – neohraničenost tohoto prostoru. Naše cesta, směřování i dosahování dokonalosti vnímání, vyvrcholení, seberealizace, oživení cílů. Naše vědomí, práce mysli i nevědomí jako prostor, který nás může děsit, ale jemuž nemusíme podléhat.

Meditaci můžeme zaměřit na naše osobní i velké životní cíle, překážky, které nám stojí v cestě i na to jak je transformovat – přeměnit, nebo obeplout. Propadáme v některých oblastech neživotnému nekonstruktivnímu snění, kterým si ubíráme energii a která nám brání využívat toho, co nám život i čas právě přináší? Iluzím, duchovní opilosti, necháváme se něčím unášet anebo plujeme tam, kam sami skutečně chceme – kam nás vede naše duše, poslání, základní směřování života? A jaké toto směřování, poslání, mise, vlastně je? Co nás dovede k realizaci – naplnění – štěstí?

ZAUJAL VÁS ČLÁNEK? OBJEDNEJTE SI PŘEDPLATNÉ ČASOPISU NOVÝ FÉNIX ZDE.