UTAJENÁ SPIRITUALITA MARIE MAGDALENY

Žena je schopna v sobě nalézt silnou vůli, odvahu a energii, aby dokázala změnit směr svého osobního příběhu, tím, že v sobě promění bolest, osamělost a smutek v radost, přátelství a pocit naplnění ve sdílení a pomoci sobě a druhým.

UTAJENÁ SPIRITUALITA MARIE MAGDALENY

Na 1. května připadá Svátek svaté Nevěsty – Probuzené Ženy, která dává podnět ke změně života ze svého vnitřního zdroje a napojení. Jejím obrazem je Marie Magdalena – symbol znovuzrození, kdy povstává Láska duše jako Fénix z popela.
Její příběh je i příběhem naší Duše a naplnění její touhy po poznání a přijetí sebe sama, a také o odvážném projití osobní stínovou částí. Následné poznání boží lásky v nás je osvícením, naplněním a svobodou. Dnešní svět naléhavě potřebuje probuzené božské ženství a sílu jeho Božského Erósu.

Proto nyní přichází Marie M s novým obrazem Ducha Matky posílená světlem Svaté Nevěsty – to jest duchovní praxí proměny egoistické mysli (vnitřní probuzení).
V nejhlubších temnotách však do ní vstoupilo světlo. Vrátily se jí sny a vidiny z mládí. Vzplála v ní Božská Jiskra. Začala se klonit k tomu Světlu a rozněcovala Božskou Jiskru své duše. Bojovala proti démonům, kála se a volala Matku, Božskou Milost. A dostala sílu. Využila pak svého bohatství a pomohla chudým, z otroctví vykoupila mnoho žen a dala jim svobodu.

Celý článek si přečtěte v NF 5/2019.

Text: připravila Michaela Šťastná
Ilustrace: Michaela Šťastná, malířka a galeristka na sv. Hostýně

www.galeriestastna.cz

Nenechte si ujít Fénix, nevšední časopis s cennými informacemi a poutavými rozhovory. Inspirujte se a obohaťte svůj život.