V čem jsou děti v současné společnosti jiné a proč

Lidé v současné společnosti, v porovnání ještě s nedávnou minulostí (míněno tím období před „sametovou revolucí“), se hodně změnili, pro děti a mladistvé to platí dvojnásob.

V čem jsou děti v současné společnosti jiné a proč

Pokusme se odhalit a vymezit příčiny, které to způsobují, abychom sami na sobě posilovali to dobré v člověku a zbavovali se toho, co nás zavádí do postavení závislosti, kterou pro nás nastražuje někdo jiný.

Začněme toto naše zamyšlení na úrovni společnosti dospělých. Charakteristickým znakem životního stylu většiny v moderní technicky vyspělé společnosti je všeobecná soutěživost, založená na vlastnosti individuálního Ega mít pro sebe co nejvíce peněz, majetku, slávy a obdivu druhých.

Směry takového životní kréda bývají obvykle vzájemně propojeny ve společném projevu vrcholného sobectví. Zajištění těchto atributů úspěšnosti je nejen všeobecně podporováno, ale přímo právně zakotveno v panujících ekonomických pravidlech, takže pro většinu se stává i životní nutností.

Člověk se většinou nevědomky stává zajatcem tržní ekonomiky, manipulovaným k soutěživosti vůči druhým, a to na obou koncích sociálně příkře diferencované společnosti. Jedinec v tomto systému je takto nepřímo nucen „se zařadit“ a „lokty se prosazovat vůči druhým,“ ať již si tuto vazbu uvědomuje, či nikoliv, nebo takové vztahy sám podle imputované morálky vyhledává.

Takto jsou cíleně nastaveny závazné vztahy ve společnosti, které odborně potvrzuje a posiluje také materialistická podstata vědy. Tomu jsou podřízeny všeobecně působící deformované informace. Tak se chovají mnozí rodiče a v dobré víře se snaží je přenášet na své děti. Obdobně a ještě více kategoricky se projevuje panující školský systém. Ti, kteří se v takových „rvavých“ vztazích prosadí nejvíce, jsou ve společnosti
oceňováni jako úspěšní a stávají se vzory pro ty, kteří se je snaží ze stejných pohnutek napodobit. To platí prakticky ve všech oblastech, počínaje vládnoucími ekonomickými, strukturami a politiky a konče většinou
těmi, kterým přináší uspokojení se alespoň podílet na informacích bulvárního tisku o těch slavných.

Více se dočtete v pátém čísle časopisu Nový Fénix, zde si ho můžete objednat.