VYUŽÍVEJME SOLILUNÁRNÍ CYKLUS

V pátek 9. června 2017 v 14:12 hod. středoevropského (15:12 letního) času nastává úplněk. Slunce je v Blížencích, Měsíc ve Střelci.

VYUŽÍVEJME SOLILUNÁRNÍ CYKLUS

ÚPLNĚK 9. ČERVNA 2017 – SLUNCE V BLÍŽENCÍCH, MĚSÍC VE STŘELCI

Síla úplňku otevírá cestu k naší mysli a podvědomí, a tak zatímco na jedné straně může přinášet plnost, projasnění, osvícení a vhled, na druhé straně – pokud zůstáváme vůči němu nevědomí a máme z něj a ze svých temných, nyní osvětlených zákoutí strach – můžeme prožít mnoho zbytečných trápení. Na povrch přichází mnoho věcí do té doby uložených v podvědomí anebo nevědomí. Je možné v tuto dobu prosit o to, aby se vyčistily a prosvětlily co nejvíc anebo na vyčištění nejúspěšněji pracovat. My se zaměříme na tento jeho potenciál: úplněk je tou fází solilunárního cyklu, kdy můžeme nejsnadněji dosáhnout osvícení.

 

Každý úplněk je jiný a přináší nám jiné kvality. Tentokrát Slunce v Blížencích osvěcuje Měsíc ve znamení Střelci.

Zatímco při novoluní se síla a kvality Slunce a Měsíce spojují, při úplňku, kdy stojí proti sobě – v protilehlých znameních – kvality toho, ve kterém stojí Slunce, osvětlují a dávajíc sílu kvalitě znamení, ve kterém je Měsíc. Slunce ve znamení Blíženců dává sílu, novou kvalitu, zabarvení, přidanou hodnotu Měsíci ve Střelci.

Základní kvalitou úplňku zosobňuje Střelec, znamení ve kterém stojí Měsíc tentokrát.

 Střelec se vyznačuje potřebou mistrovství na kterékoli této své úrovni, svobodomyslností, směřováním k cíli – je jako vystřelený šíp.

Při svojí cestě vnímá věci z nadhledu, může se ale stát, že mu unikne detail, který při svém letu k cíli nevidí. Není možné jej spoutat, všechno podřizuje cíli, k němuž směřuje.

Primárním tématem Střelce je otázka, co je jeho úkolem, smyslem života, cílem cesty.

K tomu potřebuje uvolnit pouta, být svobodný, oprostit se od všeho neživotného, co ho na jeho cestě k cíli spoutává. A také nové vidění, nové vědění, nový pohled na cokoli, šance – a tedy bourání předsudků, konceptů, schémat.

Formální a další autority, které nepramení z moudrosti nebo mají jinou vnitřní legitimitu, pro něj nic neznamenají. Boří předsudky, vnitřní vězení, hranice, co jsme si vybudovali třeba jen ve svých představáchpsychická vězení, horší, než mohou být ta fyzická. Mnohdy zvenku vnucená a pozvolna zvnitřněné, takže o nich již nepochybujeme: tato svá omezení nejsme schopni překročit – neumíme zpívat – tančit – nikdy se nenaučíme pořádně malovat….

Příznačná je pro něj víra v ideály, důležitost pravdivosti, ví, že porušení principů z důvodu krátkodobého prospěchu se nikdy nevyplácí – v dlouhodobém to znamená škodu: neporušuje principy. Chce ke svému cíli dospět čistě a čestně, dělá jen to, co vnímá v hloubi jako správné.

Potřeba svobody a jeho vztah k ní mu nikdy nedovolí povolit nějaké autoritě nebo systému, aby myslel za něj, vnucoval mu svoje dogmata, ideje, pravidla, pokud si je nezvolil sám, ale i potom se nestává otrokem – přijme jen pravidlo, neodevzdá sám sebe – nenechá se uvěznit do jakéhokoli systému, zotročit mentálními schématy a psychickými vězeními.

Přestavuje výzvu k vnitřní pravdivosti, nalezení vlastního úkolu a správného cíle. Neulpět na ničem, co se nám nabízí zvnějšku, ať je to manipulace reklamy anebo falešných světel mnoha novodobých učení a zpráv, emocionálních pastí anebo jiných zotročujících systémů.

Silným tématem Střelce je i cesta jako prostředek a způsob poznání a nadhled, který umožňuje vidět celek, ale díky hlubšímu zkoumání i podstatu věcí.

Jeho síla je jiná než například novátorská průraznost Berana. Je to entusiasmus, který však může zároveň bez dostatečného nadhledu k chybnému úsudku vést až sebezničení na cestě, která nedává smysl. Svůj cíl je třeba volit obezřetně, nejsme-li si zcela jisti vyšším (vnitřním) vedením.

Blíženci obohacují Střelce svým světlem, silou, svými kvalitami.

I cílem Blíženců je mistrovství, jen trochu jiného druhu – ve smyslu síly, kterou je třeba usměrnit – osedlat. Tak jako na sfinze vidíme lidskou hlavu na zvířecím těle: tak, aby člověk byl mistrem, ne svou vlastní obětí. Aby ten, kdo drží otěže v rukou, byl on, ne jeho pudovost anebo jinak nižší přirozenost anebo stín, aby to, co je v nás božské zvítězilo nad tím zvířecím.

Blíženec může sdělovat pro své okolí a svět mnohdy nepochopitelná vidění, vjemy, vyjádření – jejichž význam a smysl zná možná jenom on sám: vědění předchází formulaci pochopitelné a uchopitelné světu – bude-li tento ochoten opustit svá psychická omezení a hranice.

Příznačná pro něj je otevřenost a přístupnost, kterou si musí udržet, nechce-li vnitřně otupět a zemřít, a nedůvěra ke konečným pravdám a všem teoriím, se kterými se na své cestě potkává.

 

Zdrojem energie Blíženců je především jejich potřeba se dozvídat se, vidět a vědět.

Oproti Střelci vidí víc než jeden cíl, jejich cílů může být až nekonečně mnoho. Zajímá je všechno, musí všechno obsáhnout: Střelec jde po jedné cestě – jeho šíp se pohybuje po jedné linii; Blíženci se pohybují na mnoho úrovních, po mnoha liniích najednou.

Blíženci skládají z mnoha kousků, z nichž jim neunikne ani jediný sebenepatrnější detail, do jednoho velkého celku, na základě pochopení souvislostí (Střelec vidí celek v letu, a poznává jej skrze svůj nadhled a vhled).

Střelec chce moudrost, Blíženec chce vědět. Odhalit tajemství, dosáhnout vhledu, jen jiným způsobem, uvidět všechno, pochopit všechno, zejména vztahy a souvislosti.

Ani jedno znamení nezajímají hranice, překážky, schémata, koncepty, předsudky, zdi – leda aby je zbortily nebo prorazily (Blíženec zevnitř, rozložením na molekuly a poskládáním do něčeho, co pokud možno dává víc smysl, Střelec nárazem, tím, že ji na své cestě prorazí skrz – anebo ji zbortí přísným pohledem).

Zatímco Blíženec nám může připadat jako velmi živé, zosobněné vnitřní dítě, vnitřní živost, radost, hravost, úžas, intuice – u Střelce je to spíše dospělý muž a bojovník, klid, síla, rozvaha, odhodlání, vůle.

Cesty Blíženců a Střelce jsou si v mnohém podobné: nepodrobeností myšlenkovým konceptům, potřebou mistrovství, svobodomyslností a potřebou svobody. Svobodou mysli a srdce Blíženců – a svobodou cesty a cíle Střelců.

Ústředním tématem tohoto úplňku je tak svoboda: svoboda na cestě – a cíle, ke kterým směřujeme a chceme k nim dojít.

 

V meditaci se nyní můžeme nejlépe zaměřit na naše cíle:

 • co je náš skutečný, hlavní, nejdůležitější cíl? K čemu směřujeme? A jaké jsou naše menší – mnohé cíle a jaká je mezi nimi souvztažnost? Co je spojuje?
 • Jak se víc uvolnit – osvobodit – jak dosáhnout vnitřní svobody nebo ji rozvinout v sobě ve větší míře? Jak se osvobodit ze starých pout a vězení? Jak najít vvíce svobody i ve svém světě a každodenním životě?
 • A mistrovství – vědění – moudrosti?
 • Co mi v tom brání? Jak se posunout
 • Co je podstata mojí cesty? S čím souvisí?
 • Co je má podstata?
 • Jak je to s myslí a vědomím?

 

Otevřeme se osvícení, které přináší – může nám přinést – tento úplněk. Nechme rozpustit předsudky, uvolněme své hranice, kterými nejvíc spoutáváme sami sebe – a které nám ochranu poskytnout nemohou (ale naopak nás jí zbavují). To může udělat jen čisté, otevřené a planoucí, chápající srdce.

Pro kohokoli, kdo chce růst do svobody a osvobozovat se ze starých pout, tím spíše pro ty, kdo se chtějí stravovat pránicky nebo se jinak významně posunout směrem k právnickému způsobu života a výživy, mohou pomoci otázky zaměřené tímto směrem: co brání na této cestě? Co je můj skutečný cíl? Co se skrývá za mojí touhou nebo potřebou stravovat se pránicky? Co si skutečně přeji? Co a proč chci změnit ve svém životě?

NOVOLUNÍ V RAKU 24. ČERVNA 2017

V sobotu 24. června 2017 v 3:33 hodin středoevropského (4:33 letního) času nastává novoluní. Měsíc i Slunce jsou v Raku.

Jak víme, v období před novoluním k nám přichází energie, která nám přináší nové myšlenky, impulsy a podněty, která o novoluní vrcholí. Zároveň s sebou pokaždé přináší jinou kvalitu – v návaznosti na cyklu roku a znamení, v němž Měsíc i Slunce – obě pro nás tak důležitá světla – l o novoluní stojí vždy společně, ke které se vážou myšlenky i informace k tématu znamení, ve kterém Měsíc a Slunce stojí a spojují svoje síly.

Každé novoluní je tak pro každého z nás vzhledem k těmto specifickým možnostem důležité, a zvlášť pro ty, kteří se v tomto znamení narodili, protože pro ně jde o začátek vlastního ročního cyklu. K tomu, co ve vztahu k novoluní platí pro každého z nás, se tak přidává ještě jejich osobní celoroční téma: to, co jim přichází v tomto období, má pro ně platnost nejenom jeden měsíc, ale až do dalšího novoluní v jejich znamení.

 

SYMBOLIKA, TÉMA ZNAMENÍ

Rak je vodní znamení, vládne mu Luna. Jeho tématem jsou citlivost, vnímavost, zranitelnost, informace a emoce.

Způsob ochrany, který mu někdy víc ubližuje, než pomáhá. Chrání se krunýřem, může mít strach z emocí nebo citlivosti: tentýž krunýř mu ale může bránit otevírat se, milovat, růst. Tak jak roste jeho vědomí, vnitřní síla, láska, mu v jeden okamžik jeho vývoje musí být krunýř těsný. Musí shodit krunýř, nechat ho prasknout, aby mohl růst. Rozšířit svoje hranice, obzory, zhluboka, beze strachu, svobodně se nadechnout. I tady máme svůj, další, rozměr svobody.

Pro Raka je příznačná citlivost – empatie – vhled. Citlivost, někdy až přecitlivělost. Volí si: stáhne se při sebemenším zranění, anebo půjde dál? Bude to cesta dopředu anebo zpět? Bude reagovat nebo se chovat proaktivně? Rozhodujeme se sami – chceme zůstat být obětí okolností, nechat se ovlivňovat traumaty, zraněními – nebo je vyléčit?

Rak se obává zranění. Než se mu podaří zpracovat strach a vybudovat si svoji vnitřní konsistenci a sílu, ale zároveň je i léčitel, nejléčivější znamení zodiaku.

Jeho výzvou je odhodit krunýř, obnažit srdce, a beze strachu jít vpřed, zářit do světa. Nebát se vztahů, otevřenosti, emocí, zranění, nestahovat se zpátky, ale růst.

 

JAK TOTO NOVOLUNÍ VYUŽÍT

Pozornost bychom měli vždy věnovat všem novým myšlenkám, nápadům a informacím, které nám v tomto období přicházejí.

V tomto novoluní se však můžeme zvlášť dobře zaměřit:

 • Na svoje zranění a traumata, jejich příčiny i léčení.
 • Oblasti vnímavosti, senzibility, vnímání…, i příčin přecitlivělosti i toho, jak zacházíme se svými emocemi. Umíme to? Nebo jim dovolujeme, aby nás ovládaly a určovaly naše volby a reakce?
 • Rozvíjení své citlivosti, vnímavosti, intuice, vyššího vedení.
 • Rozpoznání traumat a hlubokých zranění. Jaké bolesti nás brzdí, ovlivňují? Jaké jsou jejich příčiny?
 • Léčení těchto zranění.
 • Způsoby reakcí
 • Jakým způsobem se chráníme, před čím a proč? Na rozpoznání ochrany pravé a zdánlivé, kterou se naopak ještě víc zraňujeme anebo utvrzujeme ve svých zraněních. Skutečná pevnost, skutečná ochrana, rozvíjení, ne zalézání do krunýře a útěky z bolesti, ale léčení.

Pro všechny z nás, ale především pro ty, kdo mají blízko k pránické výživě anebo hledají svobodu, uvolnění z hmoty, závislostí, osvobození jiným způsobem, je výzvou tohoto novoluní poznání a léčení starých vězení. Zranění – traumat – přecitlivělosti, a trápení, které si přivozujeme sobě i jiným v našem okolí, kvůli nim.             www.mistosetkavani.cz

S přáním úspěchu a vhledu, porozumění a soucitu se všemi živými bytostmi, sebe nevyjímaje.