ZMĚŇ MATRIX!

Slovo „matrix“ se dnes používá pro několik různých úrovní, úrovní systému iluzorní reality. Zřejmě nejčastěji se pod pojmem matrix rozumí současné uspořádání společnosti na Zemi, které můžeme nazvat jako konzumní společnost…

ZMĚŇ MATRIX!

V dalším případě se slovo matrix používá pro matrix vyššího typu, tedy iluzi 3D reality. Když jdeme o poznání výše, setkáme se s matrixem, který lze označit jako reinkarnační. V povídce Futurologický kongres od Stanislawa Lema, který je „otcem současně chápaného pojmu matrix“, je víceúrovňový matrix jasně popsán a i méně pozornému čtenáři musí být zřejmý. U hollywoodského ztvárnění skrze známou trilogii „Matrix“) již systém tak zřejmý není, což je však velmi pravděpodobně (vzhledem ke konci třetího dílu) dáno tím, že do fi lmu bylo zasaženo a byl upraven.

Matrix lze tedy charakterizovat jako soustavu programů, které nás obklopují a ovlivňují naše představy o světě. Dostáváme skrze ně pravidla jak tvořit a ovlivňovat svět i sebe sama.

Tyto programy se stále vyvíjejí, a stejně tak i samotný matrix. Většina lidí nebyla a dosud není schopna matrix vnímat a tedy ani to, jak jsou jím manipulováni. To se však již v posledních letech začíná měnit.

Nenechte si ujít Fénix, nevšední časopis s cennými informacemi a poutavými rozhovory. Inspirujte se a obohaťte svůj život.

Text: Jan
Foto: www.unsplash.com

PŘEČTĚTE SI CELÝ ČLÁNEK O MATRIXU V BŘEZNOVÉM ČÍSLE NOVÉHO FÉNIXE 3/2019.