Ing. Tatiana Červená, ACC

Věnuje se také studiu intuice a jejímu využití v každodenním životě.