TRANSFORMAČNÍ KOUČING II – INTUÍCIA

TRANSFORMAČNÍ KOUČING II – INTUÍCIA

V prvej časti článku (Nový Fénix 10/2017 na str. 33) sme sa venovali tomu, čo je koučing, čo ním nie je a pre koho je koučing určený. Hovorili sme o koučingu zameranom na zmenu akcie, keď sa klient pohybuje väčšinou na úrovni rozumovej, ale aj o koučingu transformačnom, keď si klient siahne po svoje odpovede hlbšie do svojho vnútra, do srdca, či do svojej duše.
To chce samozrejme aj od kouča viac. Vyžaduje si to schopnosť vedenia klienta cez srdce. Schopnosť opustiť svoje telo a hlavu, a prejsť do inej, vyššej formy nášho bytia. Jedna z kompetencií, pravidiel podľa ktorých koučujeme, hovorí o zohľadňovaní intuície v práci kouča, o nasledovaní cítenia, či o „nevedomosti“ kouča. Za túto kompetenciu som medzinárodnej federácií koučov veľmi vďačná, pretože dala mojej práci úplne iný rozmer.
V koučingu je intuícia v podstate „radarom“, ktorý slúži na vytvorenie kontaktu s vnútorným svetom klienta. Intuitívne počúvanie nám pomáha všímať si viac než len to, o čom sa hovorí. Vďaka spoznávaniu symbolov, metafor, snov, neverbálnej komunikácie a zmyslového vnímania nám pomáha počuť aj to, čo povedané nebolo, to, čo je pre nás neznáme. A práve to je kľúčom k nevedomému klientovmu zdroju emocionálnych informácií.
Na nevedomú komunikáciu sa môžeme nastaviť. Vtedy centrum mozgu, ktoré obsahuje teoretické vedomosti, pracuje s hlbšími limbickými štruktúrami, aby sa naše intuitívne schopnosti mohli zjednotiť s teoretickými vedomosťami, a tým nám pomohli dosiahnuť lepší súzvuk s klientom. No a pri takomto nastavení kouča a klienta ide v podstate o rozhovor dvoch sŕdc. Je to súlad, ktorý pripomína ľahkosť letu motýľov. Sme dvaja a stávame sa jedným. Jedným spolu s jednotou, v ktorej sa nachádzame…

Celý článek si můžete přečíst v Novém Fénixu 2/2018. Objednávejte ZDE.

Text a foto: Ing. Tatiana Červená, ACC, Koučka osobního rozvoje